Tetras Hotline 00800 1919 0000

 • slidebg1
  Naše preklady...
  ... a svet Vám bude rozumieť!
 • slidebg1
  Technické
  preklady
  do viac ako
  40 jazykov
 • slidebg1
  Technický preklad
  Technická dokumentácia
  Lokalizácia
  DTP (Desktop Publishing)

Služby

TECHNICKÉ PREKLADY
Ponúkame preklady textov technickej povahy, ako napríklad návody na obsluhu, príručky, katalógy náhradných dielov, softvérové a hardvérové texty, reklamné texty, prospekty, certifikáty, tlačové informácie atď. do viac ako 40 jazykov. Pre efektívne spracovanie textov za dodržania jednotnej terminológie používa naša agentúra prekladateľské nástroje, tzv. CAT-Tools (nástroje pre počítačom podporovaný preklad). Na spracovanie objednávky používame podľa želania zákazníka rôzne formáty súborov pre PC a MAC, ktoré garantujú našim zákazníkom bezproblémové spracovanie.

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
Spoločnosť TETRAS ponúka v spolupráci s rakúskym partnerom Mosaik Technische Dokumentation GmbH služby týkajúce sa technickej dokumentácie. Tieto zahŕňajú analýzu, štruktúrovanie a štandardizovanie informácií, Single Source Publishing, Content-Management, lektorát, semináre a workshopy, ako aj školenia. Ako doplnkovú službu ponúkame rešerš informácií, redakčné práce, layout a ilustráciu, Cross-Media-Publishing, ako aj starostlivosť a spravovanie. Tieto práce vykonávajú, samozrejme, skúsení pracovníci, ktorí poznajú požiadavky profesionálnej technickej dokumentácie. Takto sa sa informácie pripravia v optimálnej forme pre používateľa.

DTP (DESKTOP PUBLISHING)
DTP označuje celý proces grafickej úpravy textov až po vytvorenie konečnej tlačovej verzie. K tomu sme vybavení výkonným softvérom a hardvérom. Okrem toho disponuje náš tím rozsiahlymi znalosťami. Spracovanie bežných formátov je bezplatné. Za špeciálne formáty účtujeme malý poplatok.

LOKALIZÁCIA
Lokalizácia predstavuje úpravu textových obsahov k rôznym produktom podľa príslušných kultúrnych a jazykových zvyklostí v cieľovej krajine, kde majú byť texty použité. K tomu patrí napríklad špecifický spôsob zápisu dátumu alebo prepočet na iné teplotné či merné jednotky. Lokalizuje sa softvér, prevádzkový softvér, aplikácie, webové stránky, príručky alebo celé dokumentácie. Pritom spoločnosť TETRAS používa výkonné lokalizačné nástroje ako Catalyst, Passolo a Trados.

MANAŽMENT PREKLADOVEJ PAMÄTE
Dôležitým krokom pri vytváraní viacjazyčnej dokumentácie je výber optimálneho systému Translation Memory (TMS). Naša prekladateľská agentúra pracuje s rôznymi TMS a na základe požiadaviek zákazníkov nasadzuje neustále nové systémy. Týmto spôsobom sme v priebehu rokov získali skúsenosti v oblasti TMS a radi pomôžeme Vašej firme pri výbere správneho systému TM pre Vašu dokumentáciu. No aj pri neskoršom použití TMS môže dôjsť k problémom, ktoré sa musia bezodkladne riešiť.

Scroll to Top