Tetras Hotline 00800 1919 0000

 • slidebg1
  Naše preklady...
  ... a svet Vám bude rozumieť!
 • slidebg1
  Technické
  preklady
  do viac ako
  40 jazykov
 • slidebg1
  Technický preklad
  Technická dokumentácia
  Lokalizácia
  DTP (Desktop Publishing)

Novinky

Spoločnosť TETRAS GmbH medzi 100 najväčšími poskytovateľmi jazykových služieb na svete

Nezávislá firma pre prieskum trhu Common Sense Advisory potvrdzuje spoločnosť ako lídra v globálnom priemysle s obratom 40,27 miliárd dolárov

TOP 100(Mníchov) – Spoločnosť TETRAS GmbH dnes oznámila svoje oficiálne postavenie ako jeden z najväčších poskytovateľov jazykových služieb (Language Services Provider – LSP) v odvetví prekladateľstva a tlmočníctva. Správa vydaná nezávislou firmou pre prieskum trhu Common Sense Advisory (CSA Research) v júli 2016 s názvom „Trh jazykových služieb: 2016“ vyhodnotila Tetras ako jedného z poskytovateľov jazykových služieb s najvyšším výnosom na globálnom trhu pre externe poskytované jazykové služby a technológie s celkovým výnosom tohto trhu 40,27 miliárd amerických dolárov. Spoločnosť Tetras bola menovaná ako 92. najväčší dodávateľ LSP na svete a 24. v západnej Európe. CSA Research, ktorý publikoval odhady veľkosti trhu a globálne hodnotenia za posledných 11 rokov, zistil, že dopyt po jazykových službách pokračuje a ročne narastá o 5,52 %. Ako súčasť štúdie firma preskúmala poskytovateľov jazykových služieb, aby zhromaždila údaje o aktuálne vykázanom výnose za roky 2014, 2015 a očakávaný výnos za rok 2016.

Spoločnosť TETRAS GmbH je poskytovateľ služieb pôsobiaci od roku 1998 v 5 krajinách a bola aktívna v oblastiach technický preklad, technická dokumentácia, lokalizácia, DTP a Translation-Memory-Management (manažment prekladových pamätí). Spoločnosť Tetras pracuje s prekladateľmi, editormi, špecialistami a vedcami z viac ako 40 rôznych krajín na celom svete, zamestnáva mnohých interných prekladateľov a má viac ako 2000 spokojných pravidelných zákazníkov, ktorých vysoké nároky sú plnené s precíznosťou. Toto je už 4. rok v poradí, čo bola spoločnosť potvrdená firmou Common Sense Advisory ako špičkový LSP. Komentuje výkonný riaditeľ TETRAS GmbH, Ing. Peter Zoričák: „Teší ma, že sa spoločnosť Tetras štvrtýkrát umiestnila medzi TOP 100 agentúrami z celého sveta. Toto umiestnenie sme dosiahli napriek tomu, že nás slabnúci kurz euro/americký dolár zasiahol omnoho viac ako americké a ázijské agentúry. Za tento úspech ďakujem všetkým zamestnancom a verím, že nasledujúci rok nielenže potvrdíme túto výkonnosť, ale že sa umiestnime ešte vyššie.“

Pretože organizácie, veľké aj malé, adresujú viac jazykov, firma predpovedá, že bude pokračovať nárast odvetvia priemyslu jazykových služieb a do roku 2020 sa trh zvýši na 45 miliárd amerických dolárov. Faktory, ktoré sú hybnou silou tohto dopytu, zahŕňajú pokračujúci nárast mobilných služieb a elektronického obchodovania; internet vecí (Internet of Things – IOT); a legislatívu požadujúcu prístup na jazykové služby pre imigrantov, utečencov, na súdoch a pre verejnú bezpečnosť. „Dopyt pokračuje, pretože trh pre externé jazykové služby a podporné technológie je ohromne dôležitý pre podnikanie, vládne agentúry, neziskové organizácie a jednotlivcov, ktorí produkujú alebo požadujú informácie,“ dodáva DePalma.

SPOLOČNOSŤ TETRAS GMBH SA ZARADILA MEDZI NAJVÄČŠÍCH POSKYTOVATEĽOV JAZYKOVÝCH SLUŽIEB NA SVETE

Nezávislá spoločnosť pre prieskum trhu, Common Sense Advisory, označila Tetras GmbH za špičkového hráča v odvetví s obratom 38 miliárd amerických dolárov.

TOP 100Tetras GmbH dnes oznámila oficiálne zaradenie medzi najväčších 100 špičkových svetových poskytovateľov jazykových služieb (LSP) v odvetví prekladu a tlmočenia. Dňa 30. júna 2015 spoločnosť pre prieskum trhu, Common Sense Advisory, vydala správu s titulkom „Trh jazykových služieb: 2015“, kde sa spoločnosť Tetras umiestnila ako 94. najväčší poskytovateľ jazykových služieb spomedzi viac ako 18 097 poskytovateľov z celého sveta.

CSA Research zistila, že dopyt po jazykových službách a podporných technológiách pretrváva a medziročne rastie o 6,46 %. V rámci štúdie spoločnosť vyžiadala od poskytovateľov z každého kontinentu o uvedenie aktuálnych vykazovaných tržieb za 2013, 2014 a očakávaných tržieb za 2015. Štúdia potvrdila, že sa trh naďalej rozvíja — aktuálna miera rastu 6,46 % predstavuje nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 6,23 % a o 5,13 % voči roku 2013.

„Poskytovatelia jazykových služieb vo väčšine regiónov sveta zaznamenali stabilný rast počas kalendárneho roka 2014, pričom LSP v severnej Európe a Ázii vykázali najväčší rast podielu na globálnom trhu,“ vysvetlil Don DePalma, zakladateľ a strategický riaditeľ Common Sense Advisory.

 

LocWorld Berlin 2015

Po úspešnej konferencii LocWorld Shanghai, ktorá sa konala v apríli 2015, sme sa rozhodli potvrdiť našu účasť na ďalšej LocWorld výstave, ktorá sa uskutoční pod heslom „The Internet of Things“ v termíne 03. - 05. júna 2015 v Berlíne (Nemecko). Výstava LocWorld Berlin je zameraná na lokalizáciu, marketing, obchod a budovanie vzťahov. Spolu s ďalšími medzinárodnými firmami prinesie aj naša prekladateľská agentúra Tetras translations najnovšie praktické informácie z týchto oblastí.

Navštívte nás na stánku č. 22. Naši zamestnanci Vám radi poradia a ponúknu komplexné riešenia z oblasti prekladateľských služieb.
 

Tekom Frühjahrstagung 2015, Darmstadt, Nemecko

Spoločnosť pre technickú komunikáciu TEKOM každý rok organizuje jarnú konferenciu pre odborníkov a obchodných manažérov, ktorí  chcú zlepšiť kvalitu svojich služieb. V termíne od 23. do 24. apríla 2015 sa už tradične zúčastníme odborných prednášok, seminárov z oblasti odborného jazyka, vytvárania procesov a technológií, predpisov, noriem a riadení redakčných systémov.

Navštívte spolu s nami jarnú konferenciu Tekom v Darmstadte a naši zamestnanci vás radi oboznámia s novými trendmi z oblasti technických prekladov a prekladateľských služieb.
 

Localisation World, Shanghai, 13. - 15. apríl 2015

Už niekoľko rokov je naša prekladateľská agentúra Tetras účastníkom výstav, ktoré organizuje Localisation World po celom svete. 

Tetras translations sa tento rok zúčastní na výstave LocWorld Shanghai, kde návštevníkov radi poinformujeme o aktivitách a technickej komunikácii našej spoločnosti, ktorá od roku 1998 patrí k špecialistom na technické preklady a na základe svojej úzkoprofilovej špecializácie garantuje vysokú kvalitu svojich prekladateľských služieb.

Pri zhotovovaní prekladov pre široké spektrum našich zákazníkov z celého sveta kladieme dôraz najmä na dodržiavanie štandardov a postupov medzinárodných noriem ISO 9001:2008 a EN 15038:2006. Spolupracujeme výlučne s prekladateľmi, ktorí sú rodení hovoriaci. Okrem prekladateľských služieb ponúkame služby lokalizácie, DTP a manažmentu prekladovej pamäte.
 

GALA 2015, Sevilla, Španielsko

V termíne 22.03. – 24.03.2015 sa zúčastníme 7. ročníka výročnej konferencie GALA, ktorá sa koná v španielskej Seville.

Gala je konferencia zameraná na vzdelávanie o najnovších technológiách a nových trendoch v lokalizácii a prekladateľských službách. Pomáha budovať vzťahy medzi odbornou verejnosťou i atmosféru, ktorá vedie k vzdelávaniu a vytváraniu sietí. Zúčastnite sa spolu s nami tohto významného podujatia a zamestnanci našej prekladateľskej agentúry vás radi informujú o novinkách a trendoch v oblasti technických prekladov a lokalizácie.
 

JABA PARTNER SUMMIT 2015, Porto, Portugalsko

Sme hrdí, že  úspešná spolupráca našej agentúry Tetras translations so spoločnosťou JABA pretrváva už od roku 2009 a že sme sa aj tento rok mohli stať sponzorom podujatia JABA - Translation Partner Summit 2015, ktorého sa v termíne 18.03. – 20.03.2015 aj osobne zúčastníme.

V spoločnosti JABA sme našli spoľahlivého partnera pre niekoľko tisíc technických prekladov s použitím rôznych prekladateľských softvérov. Tetras ako seriózny zákazník dáva spoločnosti podnety na skvalitňovanie svojich prekladateľských služieb. Zároveň kladieme veľký dôraz na dodržiavanie medzinárodných noriem a postupov, ktoré našim zákazníkom, samozrejme, garantujeme.


Výročná výstava TEKOM 2014, Stuttgart

V dňoch 11. až 13. novembra 2014 sa konala výročná výstava TEKOM v Stuttgarte – po prvýkrát však v priestoroch Medzinárodného kongresového centra (ICS). Pri 400 vystavovateľoch a väčšej návštevnosti veľtrhu ako v roku 2013 patrí toto podujatie k tým najúspešnejším.

Vďaka početným odvetviam z oblasti technickej komunikácie a dokumentácie sme mohli viesť mnohé zaujímavé rozhovory.
Pri výbornej káve alebo osviežujúcom drinku sme sa so svojimi zákazníkmi rozprávali o ich spokojnosti so službami firmy Tetras GmbH. Mali sme možnosť vymeniť si skúsenosti s obchodnými partnermi a zároveň na našom stánku privítať mnohých záujemcov.

Touto cestou sa chceme srdečne všetkým návštevníkom poďakovať za zaujímavé rozhovory i podnety.
Už teraz sa tešíme na ďalšiu výstavu, ktorá sa aj budúci rok uskutoční v Stuttgarte.
 

Školenie interných prekladateľov, 4. 6. – 6. 6. 2014

V záujme zvýšenia kvality našich prekladateľov sme sa rozhodli zorganizovať školenie našich interných prekladateľov.
Toto školenie sa uskutočnilo v dňoch 4. 6. až 6. 6. 2014 v priestoroch spoločnosti Tetras, s. r. o., v Žilinev Slovenskej republike.
Interní prekladatelia boli školení o najnovších trendoch v oblasti technických prekladov a softvérových nástrojov.
Získané poznatky následne využijú pri prekladaní odborných textov našich zákazníkov z celého sveta.

Scroll to Top