Tetras Hotline 00800 1919 0000

 • slidebg1
  Naše preklady...
  ... a svet Vám bude rozumieť!
 • slidebg1
  Technické
  preklady
  do viac ako
  40 jazykov
 • slidebg1
  Technický preklad
  Technická dokumentácia
  Lokalizácia
  DTP (Desktop Publishing)
Ochrana údajov

Využívanie našej webovej stránky je spravidla možné bez uvedenia osobných údajov. Ak sa na našej stránke požadujú osobné údaje (napríklad meno, adresa alebo e-mailová adresa), vykonáva sa toto na dobrovoľnej báze. Tieto údaje sa bez výslovného súhlasu neposkytujú ďalej tretím osobám.
Takisto údaje, ktoré nám poskytujete s cieľom objednávky prekladu, sa spracúvajú prísne dôverne a neposkytujú sa ďalej tretím osobám. Prekladateľ nedostáva žiadne Vaše originálne dokumenty, iba ak ide o potrebný materiál na nahliadnutie a dostaneme na to od Vás súhlas.
 
Poukazujeme na to, že prenos údajov cez internet (napr. pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže vykazovať bezpečnostné medzery.
Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích osôb nie je možná.

Scroll to Top