Tetras Hotline 00800 1919 0000

 • slidebg1
  Naše preklady...
  ... a svet Vám bude rozumieť!
 • slidebg1
  Technické
  preklady
  do viac ako
  40 jazykov
 • slidebg1
  Technický preklad
  Technická dokumentácia
  Lokalizácia
  DTP (Desktop Publishing)

Tím

Spoločnosť TETRAS zamestnáva viac ako 40 interných zamestnancov a spolupracuje s viac ako 1000 externými špecialistami z viac ako 40 krajín.

Rozlišujeme nasledujúce pracovné skupiny:

PREKLADATELIA
Využívame iba skúsených a starostlivo vybratých prekladateľov. Všetky preklady zhotovujú výlučne rodení hovoriaci žijúci v krajine cieľového jazyka.

 

REVÍZORI
Všetky preklady kontrolujú takisto rodení hovoriaci odborníci z príslušnej cieľovej krajiny.

 

PROJEKTOVÍ MANAŽÉRI
Ich úlohou je riadiť jednotlivé prekladateľské projekty. Pritom dbajú predovšetkým na úplnosť, presnosť, dodržiavanie terminológie, kvalitu a zhodu s normou.

 

DTP ŠPECIALISTI
Za celý proces grafického spracovania prekladaného dokumentu a jeho pripravenosť pre tlač je zodpovedný DTP tím. Jeho špecialisti disponujú rozsiahlymi skúsenosťami a pri svojej práci sa opierajú o mnoho softvérových aplikácií.

 

ŠPECIALISTI PRE LOKALIZÁCIU
Je možná aj lokalizácia v ázijských jazykoch a v jazykoch, ktoré sa píšu sprava doľava, ako napr. arabčina. Pre docielenie optimálnych výsledkov vykonávajú lokalizáciu iba rodení hovoriaci, ktorí žijú v príslušnej cieľovej krajine.

 

Scroll to Top