Tetras Hotline 00800 1919 0000

 • slidebg1
  Naše preklady...
  ... a svet Vám bude rozumieť!
 • slidebg1
  Technické
  preklady
  do viac ako
  40 jazykov
 • slidebg1
  Technický preklad
  Technická dokumentácia
  Lokalizácia
  DTP (Desktop Publishing)

Preklady

Technické preklady sú preklady, ktorých obsahy majú technickú povahu.

Prekladať je pritom možné rôzne texty ako napríklad:

 • príručky k strojom,
 • popisy technických procesov,
 • softvérové hlásenia,
 • kusovníky
 • hardvérové a softvérové texty

Pri technických prekladoch je nanajvýš dôležité, aby prekladateľ správne pochopil obsah.

Silnou stránkou spoločnosti Tetras je špecializovanie sa na technické témy, ktoré sa v technických prekladoch vyskytujú. Na základe tejto úzkej špecializácie sa zaručuje kvalita na obsahovej rovine.
Pri rozsiahlych zákazkách sme pripravení s Vami diskutovať o zľavách.
Pri častých zákazkách a často využívaných jazykových kombináciách vytvárajú naši skúsení prekladatelia prekladové pamäte (TM).
Pomocou kvalitných TM je možné dohodnúť lepšie ceny pre úplne zhodné a čiastočne zhodné segmenty predchádzajúcich prekladov.
Cena za preklad sa vypočítava na základe analýzy východiskového textu, ktorý sa má preložiť. Pritom sa používajú prekladateľské nástroje, tzv. CAT-Tools (Trados, Transit, Across atď.). Použitím prekladateľských nástrojov sa zaručí konzistentné použitie terminológie a súčasne tak zákazník ušetrí značné náklady pri textoch väčšieho rozsahu.

Krátke skúšobné preklady Vám kedykoľvek vyhotovíme bezplatne!

 

Scroll to Top