Tetras Hotline 00800 1919 0000

 • slidebg1
  Naše preklady...
  ... a svet Vám bude rozumieť!
 • slidebg1
  Technické
  preklady
  do viac ako
  40 jazykov
 • slidebg1
  Technický preklad
  Technická dokumentácia
  Lokalizácia
  DTP (Desktop Publishing)

Spoločnosť

Naša spoločnosť Tetras GmbH s hlavným sídlom v Mníchove a pobočkami v 4 ďalších krajinách je prekladateľská agentúra, ktorá sa špecializuje na technické preklady. Naši odborní prekladatelia sú rodenými hovoriacimi a prekladajú vo viac ako 280 jazykových kombináciách. Toho času nám dôveruje viac ako 2000 spokojných zákazníkov. Od roku 1998 ponúkame okrem prekladov aj lokalizáciu, DTP a tlmočenie. Na základe toho Vás teda môžeme sprevádzať celým prekladateľským procesom. Pritom Vás má vždy na starosti osobná kontaktná osoba.

Certifikácie

Kvalita služieb a koncových produktov bola a je najhlavnejšou prioritou spoločnosti TETRAS. Úsilie o dlhodobú vysokú úroveň kvality prinieslo do procesov v spoločnosti Tetras zavedenie ISO štandardov. V roku 2003 bol v našej spoločnosti podľa normy ISO 9001:2000 zavedený a certifikovaný systém manažmentu kvality, ktorý sa v roku 2009 aktualizoval a recertifikoval podľa normy ISO 9001:2008.

Naša prekladateľská agentúra je certifikovaná normou EN 15038:2006 „Prekladateľské služby“, podľa ktorej zhotovujeme naše technické preklady. Tento štandard je v členských štátoch Európskej komisie prevzatý ako norma pre európsku normu EN ISO 17100 a zastupuje normu EN 15038, s platnosťou od 11. mája 2015. Norma ISO 17100 dokumentuje a určuje celkový priebeh prekladateľského procesu s cieľom zaistenia vysokej kvality prekladateľských služieb. Dôležitým pravidlom je, že preklad a revíziu smú vykonávať iba rodení hovoriaci cieľového jazyka. Ďalším prostriedkom, ktorým spoločnosť TETRAS zaisťuje vysokú kvalitu prekladov, je používanie prekladateľských nástrojov, tzv. CAT-Tools (Trados, Transit, Passolo, across, MemoQ atď.). Použitím prekladateľských nástrojov sa zaručí konzistentné použitie terminológie a súčasne tak zákazník ušetrí značné náklady pri textoch väčšieho rozsahu.


Asociácie a združenia

Prekladateľská agentúra Tetras translations sa stala členom niekoľkých významných asociácií a združení. Touto spoluprácou chceme pomôcť k zvyšovaniu kvality prekladateľských a tlmočníckych služieb, informovanosti laickej i odbornej verejnosti a vzdelávaniu na základe našich praktických skúseností.
GALA
Tento rok sme sa po prvýkrát zúčastnili vzdelávacej konferencie GALA, ktorá sa konala v marci v španielskej Seville. Boli sme príjemne prekvapení, aké rozmanité spoločenstvo ľudí z prekladateľskej praxe sa stretlo na jednom mieste. Veľmi si vážime, že sme sa mohli stať súčasťou tejto society a že sme mohli načerpať množstvo inšpirácie na početných informačne bohatých prednáškach. Každá výstava či konferencia nás vždy posúva vpred. Tá v Seville bola pre nás jednou z najprínosnejších, preto sme hneď po jej skončení začali pracovať na členstve GALA, aby nám neunikla žiadna informácia o ostatných členoch, plánovaných akciách či novinkách z prekladateľskej oblasti. Ďakujeme členom GALA, že nás 20. 4. 2015 prijali medzi seba a tešíme sa na ďalšiu podnetnú spoluprácu.
TEKOM
V roku 2006 sa spoločnosť Tetras stala členom odborného združenia TEKOM Gesellschaft für Technische Kommunikation e. V. Toto odborné združenie má za cieľ rozví­jať a etablovať novú pracovnú pozí­ciu technického redaktora. Úlohou tejto profesie a s ňou súvisiacich aktiví­t je postarať sa pri vytváraní­ technických dokumentácií­ všetkého druhu o to, aby sa dokumentácia stala pre čitateľa prijateľná a aby čitateľ / použí­vateľ jasne porozumel popisom technických strojov, systémov a zariadení­. Okrem toho toto odborné združenie ponúka poradenstvo a spoluprácu v oblasti technickej komunikácie.
EUATC
Organizácia European Union of Associations of Translation Companies zastrešuje národné asociácie prekladateľských agentúr v celej Európe. Jej snahou je podpora najvyšších štandardov kvality a obchodnej praxe a prispieva k zlepšeniu odbornej prípravy prekladateľov z celej Európy.
ATCSK
Naša slovenská pobočka TETRAS, s. r. o., sa pripojila k spolku prekladateľských firiem na Slovensku (ATCSK, Association of Translation Companies of Slovakia). Je to profesijná organizácia, ktorá združuje poskytovateľov prekladateľských a tlmočníckych služieb. Aktívne pôsobí na verejnosť a zvyšuje profesionálnu úroveň služieb. Podporuje výmenné stáže mladých prekladateľov a tlmočníkov a takisto organizuje školenia pre začiatočníkov v odbore. Organizácia ATCSK vznikla v Nitre 14. decembra 2006 podpísaním štatútu jej zakladajúcich členov.
 

       

Scroll to Top